Да имаме вярата, смирението и любовта на стотника от Капернаум

В четвъртата Неделя след Петдесетница,  Църквата насочва нашето внимание към чистата, съкровена и най-вече смирена вяра. Светият евангелист Матей днес ни припомня срещата на Господ Иисус Христос със стотника, който моли за..

публикувано на 14.07.19 в 08:00

Бог е благ към чистите по сърце

В Третата неделя след Петдесетница , Църквата насочва нашето внимание върху Иисусовите поучения, които наричаме "Проповедта на планината". "Ако твоето око бъде чисто, и цялото твое тяло ще бъде светло; ако пък твоето око бъде..

публикувано на 07.07.19 в 08:00

Родните светци и новомъченици са нашето най-голямо национално богатство

Евангелски текст:  "А на всички ония, които Го приеха, на вярващите в Неговото име, даде възможност да станат чеда Божии." (Йоан 1:12-13) Във втората Неделя след Петдесетница,  Църквата отбелязва паметта..

публикувано на 30.06.19 в 08:00

Във всички времена възсияват светии в Църквата Христова

В първата неделя след Петдесетница, която отбелязваме днес, Църквата почита и възхвалява всички свои светии. "Да изповядваме винаги Христа и вярата си в Него!" (Мат. 10:33; 37-38; 19:27-30) "В историята..

публикувано на 23.06.19 в 08:00

Слизането на Светия Дух над апостолите

В осмата неделя след славното Христово Възкресение, Църквата тържествено отбелязва големия ден в историята на Христовата Църква, а именно Петдесетница. "Кои са най-забележителните промени, които могат да бъдат знак, че..

публикувано на 16.06.19 в 08:00

Накъде без Бога?

"А вечен живот е това, да познават Тебе, Едного Истиннаго Бога и пратения от Тебе Иисуса Христа." (Йоан. 17:3) "Седмата неделя след Пасха Църквата е посветила на борбите против арианството . Арий бил амбициозен човек...

публикувано на 09.06.19 в 08:00

Да прогледнем духовно

В шестата неделя след славното Христово Възкресение, Църквата възпоменава събитието от Новия Завет, известно като "Изцелението на Слепия". "Докле съм в света, светлина съм на света." ( Йоан 9:5 ) "Очи имат, но..

публикувано на 02.06.19 в 08:00

Да черпим от Живата вода – Словото Божие

В петата неделя след славното Христово Възкресение, Църквата възпоменава събитието от Новия Завет, известно като "Беседата със самарянката". "Господ наш Иисус Христос неуморно поучавал Своите ученици и слушатели. Затова постоянно..

публикувано на 26.05.19 в 08:00

Непрестанната надежда на Разслабления

Днес, Христовата Църква отбелязва Четвърта неделя след Възкресението на нашия Господ и Спасител Иисус Христос. Неделята е наречена на Разслабления . "…и който пръв влизаше след раздвижване на водата, оздравяваше от каквато..

публикувано на 19.05.19 в 08:00

Удивителният подвиг на светите жени Мироносици

Третата неделя след Пасха - на светите Мироносици , която отбелязваме днес, Църквата възпоменава великата вяра на жените, наречени Мироносици, тяхното безстрашие и възнаграждаването им първи да чуят вестта за Възкресението на..

публикувано на 12.05.19 в 08:00