Eмисия новини
от 15.00 часа

Права за ползване

Съдържанието и дизайнът на този уебсайт са обект на авторско право.
Публикуваната информация е само за лично ползване.
При цитиране на текст, илюстрация или елементи от дизайна на уебсайта, е задължително упоменаването на www.bnr.bg. Моля да ни информирате за всяко подобно упоменаване в други уебсайтове.

Копиране, публикуване, разпространение, предаване, препредаване, излъчване или архивиране на информация от уебсайта в оригиналния й вид за извършване на търговска или обществена дейност може да се извършва само след дадено писмено съгласие от Българско национално радио.